Home > Nieuws
Efort Open Reviews Afdrukken
dinsdag 02 februari 2016 06:25

 image001

 

A new open access journal from the European Federation of 
National Associations of Orthopaedics and Traumatology (EFORT) and 
The British Editorial Society of Bone & Joint Surgery
www.efort.org/openreviews


EFORT and The British Editorial Society of Bone & Joint Surgery are delighted to announce the launch of newopen access journal EFORT Open Reviews (EOR), the official journal of EFORT. 

Led by Editor-in-Chief Professor Pierre Hoffmeyer, University Hospitals of Geneva, Switzerland, EFORT Open Reviews publishes high quality instructional review articles on all aspects of orthopaedics and traumatology. These reviews aim to bring state-of-the-art practical and theoretical information in a concise format to the reader, from patient assessment and surgical techniques to clinical and basic research topics. The journal is fully open access, meaning all articles published are freely available to read online with no subscription required.

 

Lees meer...
 
Registratie Afdrukken
maandag 08 december 2014 11:45

 

Om de Orthopride gegevens omtrent knie- en heupprothesen betrouwbaarder te registreren wordt er momenteel een nieuwe applicatie ontwikkeld door Smals vzw. Op maandag 05/01/2015 gaat de nieuwe versie van de Orthopride webapplicatie life. In deze versie zullen medische gegevens en materiaal apart dienen geregistreerd te worden. De medische gegevens zullen gelijkaardige gegevens bevatten als in de huidige applicatie. Voor de knie zullen 2 extra parameters verzameld worden op aanbeveling van de European Arthroplasty Register, namelijk chirurgische voorgeschiedenis ter hoogte van de knie en alignement. Daarnaast zal het mogelijk zijn om gewicht, lengte en ASA-classificatie van de patiënt te registreren. De schermen die elkaar volgen zullen meer afgestemd zijn op hetgeen wordt geregistreerd.

Het deel omtrent het prothese materiaal kan door de apotheek geregistreerd worden. Deze gegevens zullen verzameld worden aan de hand van notificatiecodes.

Op donderdag 18 december 2014 om 14u organiseert het RIZIV een voorstelling van deze nieuwe applicatie in zaal Van Eyck (8ste verdiep) van het RIZIV, Tervurenlaan 211, Brussel. Iedereen die hierop aanwezig wenst te zijn, kan zich inschrijven via mail naar  Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien. .

 

 
Nomenclatuur Afdrukken
dinsdag 02 juli 2013 19:25

Geachte collega

De Belgische beroepsvereniging Orthopedie heeft in 2008 een procedure ingezet om artikel 14k van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen aan te passen.Nu, vijf jaar later, heeft het project de hele administratieve weg afgelegd en is het wachten op de publicatie in het Belgisch Staatsblad.In het speciaal nummer van De Geneesheer-Specialist, waarnaar u hier kunt doorklikken, leest u meer over dit belangrijke dossier.

 
Nieuwsbrief voor de leden van de Belgian Hip Society Afdrukken
woensdag 11 april 2012 12:47

Geachte leden,

Naar aanleiding van de recente gegevens uit de verschillende arthroplastie registers en de adviezen die in de ons omliggende landen worden geformuleerd omtrent Metal-on-Metal prothesen (resurfacing, zowel als primaire THP) zal u binnenkort een schrijven ontvangen van het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG).

Deze tekst werd in overleg met het bestuur van de Belgian Hip Society geschreven. Hij omvat richtlijnen omtrent opvolging en behandeling van patiënten bij wie ooit een Metal-on-Metal implantaat werd geplaatst.

Indien u Metal-on-Metal overweegt voor patiënten die in aanmerking komen voor prothesechirurgie zijn volgende gegevens uit het National Joint Registry (UK) niet onbelangrijk om weten. Hieruit blijkt zeer duidelijk dat de big ball Metal-on-Metal THP underperformen.

Het advies van de British Hip Society luidt dan ook als volgt : “The BHS advises that stemmed, large diameter metal-on-metal primary total hip replacements using bearings of 36 mm or above should no longer be performed until more evidence is available, except in properly conducted and ethically approved research studies. This advice does not apply to hip resurfacing.” (www.britishhipsociety.com)

Daarnaast wijzen wij u op het verscherpt advies dat de Nederlandse Orthopedische Vereniging (NOV) gaf aan haar leden omtrent deze problematiek. Dit advies omvat Metal-on-Metal heupen met grote koppen (>36 mm en resurfacing). De tekst luidt als volgt: “Er blijft uitsluitend ruimte bestaan voor de toepassing van genoemde MoM-prothesen binnen de setting van een wetenschappelijk onderzoek dat voldoet aan de criteria van good clinical practice (met informed consent van de patiënt, toestemming van de Medisch Ethische Commissie en inschrijving in het trial register).” De volledige tekst vindt u terug op www.orthopeden.org

Dit kan van belang zijn indien u Nederlandse patiënten behandelt.

Wij volgen deze problematiek verder van zeer dichtbij op en zullen niet nalaten om verdere evoluties aan u mee te delen.

Met vriendelijke groeten,

Namens het hele BHS bestuur

Prof JP Simon                               Dr R Nuyts                                          Dr J De Schepper

Voorzitter                                      Ondervoorzitter                                Secretaris

 
verkiezingen BVOT bestuur Afdrukken
maandag 19 december 2011 19:28

Beste

Volgende 5 kandidaten werden verkozen voor het BVOT-bestuur:  Stuyck Jos, Renson Luc, Verborgt Olivier, Putseys Guy en Carpentier Karel als jongere-verantwoordelijke

Proficiat aan allen

Het BVOT-bestuur

 
enkeldistorsie Afdrukken
maandag 26 september 2011 21:57

Beste Meneer, Beste Mevrouw,

Het KCE (www.kce.fgov.be) start deze maand een studie over de aanpak van enkeldistorsies, zowel wat betreft de diagnose als de behandeling. Het doel van dit project is een aanvaardbare en valabele praktijkrichtlijn te formuleren die gebaseerd is op evidentie uit de wetenschappelijke literatuur. Deze richtlijn is gericht aan alle zorgverstrekkers die met het probleem worden geconfronteerd, zowel in de eerste lijn als in het ziekenhuis.


Graag nodigen wij een vertegenwoordiger uit van uw vereniging, gespecialiseerd in deze problematiek,  om deel te nemen aan de start van deze studie. Dit zal ons toelaten kennis te nemen van de verwachtingen van de zorgverstrekkers en de onderzoeksvragen te preciseren.

Op dit moment werden volgende onderzoeksvragen geformuleerd:

·       Welke evidentie bestaat er voor de diagnose van enkeldistorsies (bij kinderen en volwassenen)? Op basis van welke criteria kan een breuk uitgesloten worden? Wat is de nauwkeurigheid van deze criteria?

  • Welke evidentie bestaat er voor de behandeling van enkeldistorsies (bij kinderen en volwassenen)? Welke behandelingen worden toegepast?

Wat is de doeltreffendheid van deze behandelingen? Welke evidentie bestaat er voor preventieve maatregelen?

  • Welke klinische aanbevelingen kunnen er geformuleerd worden over de aanpak van enkeldistorsies wat betreft diagnose, behandeling en preventie?

Wij hopen van harte u of een lid van uw vereniging te mogen verwelkomen op de eerste vergadering, die 27 september 2011 (van 18 tot 20 uur) in de lokalen van het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg in Brussel zal doorgaan. Het spreekt voor zich dat wij ook in een latere fase van deze studie een beroep op u zouden willen doen.

Het einde van de studie is voorzien voor juni 2012.

Indien u akkoord gaat deel te nemen aan deze studie, vragen wij u ons per kerende de gegevens te willen doorgeven van de persoon die zal deelnemen aan deze studie.

Wij zijn er ons van bewust dat de termijn vóór de eerste vergadering heel kort is. Als de vertegenwoordiger van uw organisatie niet naar de eerste meeting kan komen, kan hij/zij ook schriftelijk zijn/haar commentaar geven op de onderzoeksvragen.

Voor bijkomende inlichtingen of vragen kan u contact opnemen met  Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.   of  Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien. .


Wij danken u bij voorbaat voor uw interesse in dit project en kijken uit naar een vruchtbare samenwerking.

Hoogachtend,

Dr. Pascale Jonckheer

Projectleider

 
Stressfracturen en bisfosfonaten Afdrukken
donderdag 01 september 2011 21:29

 

De laatste jaren verschijnen er met zekere regelmaat beschrijvingen van spontane femur fracturen bij langdurig bisfosfonaat gebruik. Dit treedt vaak op na prodromale symptomen in de vorm van bovenbeenspijn waar analyse vaak geen verklaring voor geeft. Ook is het meer dan eens dat het beiderzijds optreedt. De precieze reden voor het optreden van deze fracturen en de connectie met langdurig bisfosfonaat blijft onder debat.

Dr Jennifer Schneider, interniste in Tucson, Arizona, is een ervaringsdeskundige. In 2006 liep ze een spontaan femur fractuur op nadat ze haar gewicht van het ene been op het andere zette. In een poging een database te verkrijgen van deze fracturen heeft ze een internet vragenlijst ontworpen. Deze is door vele Amerikaanse patiënten reeds ingevuld en is nu ook beschikbaar in het Nederlands.

Mocht u een patiënt onder behandeling hebben met een verdenking op een spontaan femur fractuur bij langdurig bisfosfonaat gebruik, of slechts een stress reactie, kunt u ze verwijzen naar de volgende site:

Engelse vragenlijst:

https://spreadsheets.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dFhzemtZUkU5ZEw0eDlpaGg0aVdRMkE6MA

Nederlandse vragenlijst:

https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dDZkal9SV2FVeWxYRTdwSFA1RGhtVXc6MQ

De antwoorden worden toegevoegd aan een grote database met als doel risicofactoren vast proberen te stellen voor het ontwikkelen van een spontane fractuur bij langdurig bisfosfonaat gebruik.

Voor vragen kunt u contact opnemen met Jennifer Schneider, Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien. , of Matthijs Somford, AIOS orthopedie, Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.

 
fellowship heuparthroscopie Afdrukken
woensdag 31 augustus 2011 21:30

Beste 

Hier kunt een een uitnodiging terugvinden voor het interessante 14-daagse heuparthroscopie fellowship in ons land

Mvg

Het BESHA team

 
verpleegkundige beroepsvereniging orthopedie en traumatologie : VOGV Afdrukken
donderdag 17 maart 2011 16:45

 

Ook als verpleegkundigen ondervinden wij de noodzaak om ons per specialiteit te gaan groeperen om zo gerichte vorming en opleiding te kunnen aanbieden. We krijgen als verpleegkundigen dagelijks te maken met hoog complexe zorg en hogere patiëntenverwachtingen. Tegelijkertijd evolueert het verpleegkundig beroep binnen een landschap van verpleegkundige beroepstitels en beroepsbekwaamheden.

Daarom zijn enkele enthousiaste verpleegkundigen binnen de diensten orthopedie en traumatologie enkele maanden geleden rond de tafel gaan zitten met het reeds 27 - jarig bestaand CALLUS (Belgische Gipsverbandmeesters) om samen een nieuwe beroepsorganisatie te vormen.

 

Met enige fierheid kunnen we u ondertussen de geboorte aankondigen van de VOGV, de Vereniging van Orthopedische en Gips Verpleegkundigen. Deze beroepsorganisatie richt zich specifiek tot alle verpleegkundigen werkzaam in de orthopedie, traumatologie en gipskamer en natuurlijk alle geïnteresseerde verpleegkundigen binnen de consultaties, dagziekenhuizen, oka,...

 

Langs deze weg willen we ook aan de leden van de BVOT deze "geboorte " kenbaar maken.

Via onze website www.vogv.be kan elke verpleegkundige zich gratis lid maken en op de hoogte gehouden van onze nieuwsbrief, activiteiten, congressen, artikels en de gespecialiseerde cursus orthopedie en gipsverbandmeester.

 

Wij hopen op een nauwe samenwerking met de BVOT om, zoals in Oostende vorig jaar, in de toekomst samen een medisch / verpleegkundig congres te organiseren. Ons volgend verpleegkundig congres zal alvast plaatsvinden op 22 oktober in het UZLeuven.

 

Hopend op een positieve samenwerking,

 

Jos Pauwels, voorzitter

Johan De Bent, ondervoorzitter

 

 
OBSI Afdrukken
zondag 12 december 2010 11:43
Beste collega's
Sinds vandaag staat er een link naar de officiële Belgische schaal ter bepaling van de graad van invaliditeit (OBSI) op de website
Deze kan je terugvinden onder professioneel<OBSI
Veel succes
 
Studie CM THP Afdrukken
donderdag 12 november 2009 16:56

Geachte collega

 

In de tweede helft van vorig jaar heeft de Christelijke Mutualiteit (CM) een studie gepubliceerd over het zorggebruik en de resultaten op lange termijn in geval van geplande heupprothese. Hierbij de links naar deze studies.

 

http://www.cm.be/nl/101/Resources/MagazineMC-heup_tcm248-60343.pdf  
http://www.cm.be/nl/101/Resources/CMInfo_heupprothesen_tcm248-63953.pdf

 

In dit kader werken de Belgische wetenschappelijke verenigingen mee met de CM aan de verspreiding en het gebruik van deze studie voor kwaliteitsverbetering. Ziekenhuizen en individuele chirurgen die een minimum volume aan THP hebben bij CM-leden, kunnen ook hun eigen resultaten opvragen bij de studiedienst van de CM. Hiervoor dient een aanvraag gericht te worden aan Mevrouw Katte Ackaert ( Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien. ). 


Voor de ziekenhuizen volstaat een vraag van de medisch directeur of van het diensthoofd orthopedie. De gegevens worden dan per email verzonden.


Voor individuele artsen wensen de CM en de wetenschappelijke verenigingen de confidentialiteit te bewaken. In de aanvraag moet u dan ook uw privéadres vermelden, waar de gegevens - op papier - naartoe zullen verzonden worden. 


De gezamenlijke analyse van de resultaten, ook op het terrein, zal in het begin van volgend jaar leiden tot de publicatie van een sterkten-zwakten analyse van ons vakgebied waaruit enkele nuttige aanbevelingen zullen afgeleid kunnen worden.

 

 

 

 

 

 

 


Beste
Hier kunt u de tekst terugvinden van de studie uitgevoerd door de CM ivm totale heupprothesen in België en  hier de samenvatting.
Hier kunt u de presentatie terugvinden van de CM
Hier kunt u het antwoord van de BVOT en SORBCOT terugvinden
 
Botra symposium Afdrukken
zaterdag 03 oktober 2009 09:39
Beste
Binnenkort organiseert de jongerenverenging BOTRA hun eerste congres met het interessante onderwerp. 'How I get published'
Dit zal plaatsvinden op woensdag 2 december 2009 in Antwerpen.
Twijfel niet en schrijf je nu hier in op het evenment.
Tot dan
 
Promotie 2009 Afdrukken
maandag 03 augustus 2009 08:33
Beste
Op 31 juli 2009 zijn er 18 geneesheer-specialisten in de orthopedische heelkunde afgestudeerd in Vlaanderen.
Hier kunt u hun  promotiefoto terug vinden.
We wensen hen heel veel succes in hun verdere carrière.
 
<< Start < Vorige 1 2 Volgende > Einde >>

Pagina 1 van 2

Kalender

<<  Oktober 2017  >>
 ma  di  wo  do  vr  za  zo 
      
     

LoginSubgroepen
schouder
knie
Logo BHS
Logo invert
trauma
botra
bss_logo

logo_belgian_hand_group


vogv