Privacy en persoonsgegevens

De verantwoordelijke voor de verwerking van gegevens verbonden aan de website www.bvot.be is BVOT VZW. U kan indien gewenst contact opnemen via info@bvot.be.
De BVOT vzw leeft de Belgische Privacywet na van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens (B.S. 18 maart 1993) en de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG, 4 mei 2016). Deze wetgeving bepaalt dat de persoon of het bedrijf dat gegevens verzamelt, toestemming moet krijgen van de persoon over wiens persoonlijke gegevens het gaat, dat die gegevens relevant, juist en correct moeten zijn en dat ze moeten worden verzameld voor specifieke, duidelijke en wettelijke doeleinden. De betrokkene heeft steeds het recht op inzage, correctie en verwijdering van deze persoonlijke gegevens.

Door het gebruik van de website www.bvot.be wordt elke bezoeker verondersteld kennis te hebben genomen van onderstaande privacy bepalingen, deze te begrijpen, er stilzwijgend mee in te stemmen en eraan te zijn gebonden.

BVOT vzw verzamelt geen persoonsgegevens tenzij deze op vrijwillige basis worden verstrekt. Met het invullen en versturen van een web formulier, of het verzenden van een e-mail geeft een bezoeker de toestemming zijn of haar persoonlijke gegevens op te slaan in een bestand met het oog op een geautomatiseerde gebruikersprofilering, ledenbeheer en direct mail.

De persoonsgegevens die via deze website worden verzameld zijn uitsluitend voor intern gebruik bestemd en worden niet aan andere organisaties doorgegeven voor commerciƫle doeleinden. De verstrekte gegevens kunnen wel worden doorgegeven aan met BVOT vzw contractueel verbonden ondernemingen. De persoonsgegevens worden gebruikt om de inhoud van de website te verbeteren, om de gebruiker op de hoogte te stellen van updates van de website alsook voor statistische doeleinden, evenals voor de mededeling van informatie over eigen diensten.

De gebruiker van de website www.bvot.be stemt in met het beleid van BVOT vzw inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. De gebruiker heeft een recht van inzage, correctie en verwijdering van zijn/haar persoonsgegevens. Daartoe kan een verzoek met bewijs van identiteit worden gericht aan info@bvot.be. De gebruiker kan zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van de eigen persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden.