Elleboog Olecranon bursitis

Print

Beschrijving van de aandoening

De slijmbeurs of het stootkussentje situeert zich tussen de huid en het bot aan de achterzijde van de elleboog. Die kan ontsteken en zwellen door verhoogde druk en frictie en kan tevens rood en gezwollen zijn, wat kan wijzen op een infectie . Als er sprake is van een infectie zal uw arts u eerst behandelen voor deze infectie, indien nodig met intraveneuze antibiotica. Dergelijke zwelling ontstaat vaak door een trauma maar ook soms door overbelasting. Als de zwelling telkens terugkomt, zal uw arts een ingreep voorstellen teneinde deze slijmbeurs weg te nemen.

Symptomen

Meestal is er sprake van een warme, rode en pijnlijke zwelling aan de achterzijde van de elleboog. Deze zwelling kan gepaard gaan met koorts en rode pijnlijke strepen op boven- en onderarm. Bij deze klachten dient u dringend uw arts te raadplegen omdat een infectie met bloedvergiftiging dan tot de mogelijkheden behoort.

Onderzoek

De arts zal de zwelling onderzoeken en nagaan of er tekenen zijn van een infectie. Hij kan bloed trekken en een beetje vocht uit de zwelling nemen en dit laten onderzoeken op micro-organismen (bacteriën, e.d.)

Therapieen

Bij de meeste zwellingen volstaat een conservatieve behandeling met rust, ijs en geduld. De zwelling kan terugkomen. Bij een infectie zal waarschijnlijk een antibioticakuur noodzakelijk zijn. Een ziekenhuisopname kan hiervoor eveneens nodig zijn. In sommige gevallen is een operatie onvermijdelijk.

Ingreep

De operatie gebeurt meestal onder plaatselijke verdoving, en soms onder korte, volledige narcose. Als de slijmbeurs niet te groot is, zal de ingreep ambulant kunnen doorgaan of via een opname in het daghospitaal. Indien er zich andere problemen voordoen, zal de patiënt twee dagen in het ziekenhuis moeten blijven. Via een boogvormige incisie zal uw arts de slijmbeurs vrijmaken en volledig wegnemen. Nadien wordt de wonde gesloten met een drainage om een bloedcollectie (hematoom) achteraf te voorkomen. Een drukverband of gips kunnen noodzakelijk zijn.

Mogelijke problemen en complicaties

Het grote probleem is dat een bloedklonter postoperatief vaak zeer traag wegtrekt en zelfs tot een recidieve  slijmbeursontsteking kan leiden. Het lichaam maakt dan opnieuw een soort slijmbeurs aan. Recidief is dus mogelijk. De zone rond de wonde kan na de operatie wel voos zijn maar dit verdwijnt na een tijdje. Zoals bij elke operatie is er een risico op infectie en op dystrofie.

Latest update 01/09/2009.
De uitgever, de FLESSS, is geenszins verantwoordelijk voor de volledigheid en juistheid van deze gegevens. Deze tekst is louter informaief.  De toepasbaarheid van medische gegevens is altijd afhankelijk van de specifieke aard van een casus, en informatie vervangt geen advies of bijstand bij concrete gevallen. De bezoeker blijft zelf volledig aansprakelijk voor de keuze van de door hem geraadpleegde gegevens en voor de gevolgen van het gebruik dat hij maakt van de gegevens.