Elleboog Tricepspeesruptuur

Print

Beschrijving

De tricepsspier is een grote spier aan de achterzijde van de bovenarm. De spier zit via een pees vast op de elleboog, namelijk aan de olecranon tip (zie figuur 1 nr. 7). Haar voornaamste functie is het strekken van de elleboog. Een scheur van de pees van de triceps ter hoogte van de elleboog gebeurt meestal na een trauma, zoals een val of na een zeer hoge belasting, waarbij de arm geforceerd gebogen wordt vanuit een gestrekte positie. Het kan ook voorkomen na een eerdere operatie aan de elleboog. Het gebruik van sommige medicijnen zoals corticoïden kan de kwaliteit van de pees verminderen waardoor deze mogelijk kan scheuren. Ook roken behoort tot de risicofactoren.

Symptomen

De voornaamste klacht is een verminderde strekkracht van de elleboog. Meestal kan de elleboog nog wel een beetje actief worden gestrekt door de werking van andere spieren rond de elleboog. Pijn aan de achterzijde van de elleboog en een blauwverkleuring net boven de elleboog komen vaak voor. Als de pees volledig is afgescheurd wordt de tricepsspier naar boven getrokken en dat kan men vooral zien als men dit vergelijkt met de andere elleboog.

Onderzoek

De arts zal de elleboog en de vorm en de positie van de tricepsspier bekijken. De strekkracht van de elleboog moet klinisch worden onderzocht. De arts zal dit doen door de onderarm tegen te houden terwijl de patiënt de elleboog probeert te strekken. Terwijl de strekspieren worden aangespannen zal de arts proberen de tricepspees te voelen door met de duim aan de achterzijde net boven de elleboog te drukken. Normaal zal de tricepspees dan tegen de duim drukken. Een röntgenfoto van de elleboog wordt genomen om te zien of er botletsels zijn ter hoogte van de elleboog. Soms kan er bij het scheuren van de pees ook een stukje bot afbreken. Bij twijfel kunnen eventueel andere onderzoekingen worden verricht, zoals een echografie of een MRI scan van de elleboog. Deze bijkomende onderzoeken zijn echter niet altijd noodzakelijk.

Therapieën

Kleine scheuren kunnen zonder operatie herstellen. De arm wordt dan een aantal weken in het gips vastgezet zodat de pees kan rusten. De beste therapie voor grotere scheuren is echter een operatie waarbij de pees wordt hersteld. Hoe sneller hoe beter het resultaat. Dan is het in de meeste gevallen mogelijk om de aanhechting van de pees onmiddelijk te herstellen.

Ingreep

De gescheurde pees moet worden gehecht. De keuze van de techniek is afhankelijk van de voorkeur van de chirurg. Wanneer de scheur al lang aanwezig is, of wanneer het tijdens de operatie niet mogelijk blijkt te zijn om de pees onmiddellijk te herstellen moet de pees aangepast worden. Dit gebeurt meestal door een andere pees uit het lichaam (een zogenaamde donorpees) te gebruiken. Hiervoor dient er wel soms een extra huidsnede gemaakt te worden. Dit zal de chirurg al vóór de operatie kunnen onderzoeken en bespreken met de patiënt.

Complicaties

Blijvende krachtsvermindering is in meer of mindere mate bijna bij elke patiënt aanwezig. Er zijn ook zijn veel patiënten die na de ingreep een beetje beweeglijkheid verliezen. Dit is afhankelijk van de grootte van de scheur, de tijd tot aan de operatie en de mogelijkheid tot reparatie van de pees. De enige complicatie specifiek voor deze ingreep is het opnieuw loslaten of scheuren van de pees, doch dit gebeurt zeer zelden. Andere complicaties zijn zeldzaam en kunnen zich voordoen zoals bij elke andere ingreep: onderhuidse bloedingen of infecties behoren tot de mogelijkheden.

Revalidatie

Dit is zeer sterk afhankelijk van de bevindingen tijdens de operatie. Afhankelijk van de grootte van de scheur en de stevigheid van het herstel, zal de chirurg beslissen wanneer de patiënt kracht en beweeglijkheid mag opbouwen. Onmiddellijk na de operatie zal de arm tijdelijk worden vastgezet in een gestrekte stand. Dit kan gebeuren door een verband, gips of met een brace. De periode dient zo kort mogelijk gehouden te worden om verstijving te voorkomen. Soms mag de arm vlak na de operatie worden bewogen.

Latest update 01/09/2009.
De uitgever, de FLESSS, is geenszins verantwoordelijk voor de volledigheid en juistheid van deze gegevens. Deze tekst is louter informaief.  De toepasbaarheid van medische gegevens is altijd afhankelijk van de specifieke aard van een casus, en informatie vervangt geen advies of bijstand bij concrete gevallen. De bezoeker blijft zelf volledig aansprakelijk voor de keuze van de door hem geraadpleegde gegevens en voor de gevolgen van het gebruik dat hij maakt van de gegevens.