Golferselleboog

Print

Beschrijving

Men spreekt over een golferelleboog of een epicondylitis medialis bij een ontsteking van de aanhechting van de pezen op het bot aan de binnenzijde van het ellebooggewricht (Figuur 1 Nr. 3).
Een dergelijke ontsteking ontstaat meestal ten gevolge van een overbelasting van deze pezen door herhaaldelijk dezelfde bewegingen uit te voeren. Dit kan zowel voorkomen bij continue zware belastingen zoals handenarbeid, bandwerk, havenarbeid, schilderen, montagewerk, sporten, ... als bij continue lichte belastingen zoals typen, computer, strijken, .... Een dergelijke ontsteking kan gepaard gaan met een irritatie van de nervus ulnaris of een zenuw die juist achter de ontstoken zone loopt in een gootje.

Klachten

Meestal is er sprake van pijn tijdens het werk of de sportbeoefening. Deze pijnklachten kunnen evolueren naar stramheid en stijfheid van het ellebooggewricht. Bij aanhoudende pijn kan er ook vermindering van kracht ontstaan. Deze klachten kunnen gepaard gaan met voosheid of tintelingen ter hoogte van de pink en de ringvinger.

Onderzoek

Bij het klinisch onderzoek van de elleboog voelt men een zeer intense drukpijn aan de binnenzijde van het ellebooggewricht. Dit is meestal het gebied waar de ontstoken pezen aanhechten op het bot. De arts zal u ook de bewegingen laten doen en dus de pezen belasten zoals tijdens het werk of de sportbeoefening. Dit kan bv. door de pols tegen de weerstand in te laten buigen, of door de aanhechting van de pezen uit te rekken. Om de diagnose te bevestigen en de ernst van de ontsteking te onderzoeken is zowel een radiografie als een echografie van de elleboog aan te raden. Indien de arts lichtjes drukt of tikt ter hoogte van het gootje en dit enige voosheid ter hoogte van de vingers geeft of erger maakt, is er klinisch sprake van een geïrriteerde zenuw of een ontsteking van de Nervus Ulnaris.

Therapie

De bedoeling van de behandeling is de ontsteking ter hoogte van peesaanhechting op het bot weg te nemen en te verhinderen dat ze terug komt. Een acute golferelleboog met of zonder ontstoken zenuw wordt meestal behandeld met kinesitherapie, ontstekingsremmers en vooral rust. Als dit niet helpt kan ook een inspuiting met corticoïden gegeven worden ter hoogte van de ontstoken pezen. Dit kan tijdelijk de voosheid verergeren of vermindering van kracht in de vingers geven. Een gips kan in sommige gevallen ook een oplossing bieden. Indien op lange termijn de klachten niet verbeteren en chronisch worden, en de patiënt zeer ernstig hinderen kan een operatieve ingreep overwogen worden.

Ingreep

Het doel van de ingreep is het chronisch ontstekingsweefsel ter hoogte van de aanhechting van de pezen op het bot weg te nemen. Verschillende technieken kunnen hiervoor gebruikt worden. Indien de zenuw geïrriteerd blijkt te zijn kan het ontstekingsweefsel worden weggenomen met of zonder de zenuw te verleggen.

Complicaties

Alle chirurgische ingrepen kunnen gepaard gaan met infecties of wondproblemen, die gelukkig zelden voorkomen. Indien de zenuw ook chirurgisch werd behandeld kan ze lang last en hinder blijven geven zoals pijn, voosheid , tintelingen en vermindering van kracht. Meestal is dit tijdelijk, maar soms ook definitief naargelang de aantasting van de zenuw.

Revalidatie

Na de ingreep kan enkele weken een spalk voorzien worden en kan, afhankelijk van de graad of de ernst van de ontsteking, kinesitherapie voorgeschreven worden. Bij werkhervatting is het belangrijk een ergonoom of arbeidsgeneesheer op te zoeken teneinde in betere of optimalere werkomstandigheden te kunnen werken. Bij sporters kunnen er soms techniekaanpassingen nodig zijn en kunnen hulpmiddelen zoals ontlastende bandjes ter hoogte van de elleboog gedragen worden.

Latest update 01/09/2009.
De uitgever, de FLESSS, is geenszins verantwoordelijk voor de volledigheid en juistheid van deze gegevens. Deze tekst is louter informaief.  De toepasbaarheid van medische gegevens is altijd afhankelijk van de specifieke aard van een casus, en informatie vervangt geen advies of bijstand bij concrete gevallen. De bezoeker blijft zelf volledig aansprakelijk voor de keuze van de door hem geraadpleegde gegevens en voor de gevolgen van het gebruik dat hij maakt van de gegevens.