Tenniselleboog

Print

Beschrijving

Men spreekt over een tenniselleboog of een epicondylitis lateralis als er sprake is van een ontsteking van de aanhechting van de pezen op het bot aan de buitenzijde van het ellebooggewricht. Een dergelijke ontsteking ontstaat meestal ten gevolge van een overbelasting van deze pezen door repetitief of herhaaldelijk dezelfde bewegingen uit te voeren. Dit kan zowel voorkomen bij continue zware belastingen zoals handenarbeid, bandwerk, havenarbeid, schilderen, montagewerk, sporten, ... als bij continue lichte belastingen zoals typen, computer, strijken, ....

Onderzoek

Bij het onderzoek van de elleboog is er sprake van zeer intense drukpijn aan de buitenzijde van het ellebooggewricht. Dit is meestal het gebied waar de ontstoken pezen op het bot aanhechten. De arts zal ook dezelfde bewegingen laten maken en dus de pezen belasten zoals bij het werk of tijdens de sportbeoefening. Dit kan bv. door de pols tegen weerstand te laten strekken, of door de aanhechting van de pezen extra te rekken. Om de diagnose te bevestigen en teneinde de uitgebreidheid en de ernst van de ontsteking te onderzoeken kan een radiografie en echografie van de elleboog verricht worden.

Klachten

Meestal is er sprake van pijn tijdens het werk of de sportbeoefening, deze pijnklachten kunnen evolueren naar stramheid en stijfheid van het ellebooggewricht. Bij aanhoudende pijnklachten kan er ook krachtsvermindering ontstaan.

Therapie

De bedoeling van de behandeling is de ontsteking ter hoogte van peesaanhechting op het bot weg te nemen en te verhinderen dat deze terug komt. Een acute, kortstondige tenniselleboog wordt meestal behandeld door middel van gips, kinesitherapie, ontstekingsremmers en rust. Indien dit niet helpt kan ook een inspuiting met corticoïden of groeihormonen, of locale applicatie van ESWT verricht worden ter hoogte van de ontstoken pezen. Indien de klachten op lange termijn niet verbeteren en chronisch worden, en de patiënt zeer ernstig hinderen, kan besloten worden om een operatieve ingreep te verrichten.

Ingreep

Het doel van de ingreep is om het chronisch ontstekingsweefsel ter hoogte van de aanhechting van de pezen op het bot weg te nemen. Er kunnen hiervoor verschillende technieken gebruikt  worden.

Complicaties

Alle chirurgische ingrepen kunnen gepaard gaan met infecties of wondproblemen, deze komen gelukkig zelden voor. In de buurt van de te opereren pezen loopt een zenuw die soms tengevolge van de zwelling tijdelijk krachtsvermindering ter hoogte van de vingers en de pols kan geven. Indien dit het geval is komt de kracht meestal terug.

Revalidatie

Na de ingreep kan voor enkele weken een spalk aangelegd worden en kan kinesitherapie gevolgd worden afhankelijk van de graad of uitgebreidheid van de ontsteking. Bij hervatting van het werk is het belangrijk om te rade te gaan bij een ergonoom of arbeidsgeneesheer teneinde in betere of optimalere werkomstandigheden te kunnen werken. Sporters kunnen soms best techniekaanpassingen gebruiken en kunnen best hulpmiddelen, zoals ontlastende bandjes ter 
hoogte van de elleboog, gedragen worden.

Latest update 01/09/2009.
De uitgever, de FLESSS, is geenszins verantwoordelijk voor de volledigheid en juistheid van deze gegevens. Deze tekst is louter informaief.  De toepasbaarheid van medische gegevens is altijd afhankelijk van de specifieke aard van een casus, en informatie vervangt geen advies of bijstand bij concrete gevallen. De bezoeker blijft zelf volledig aansprakelijk voor de keuze van de door hem geraadpleegde gegevens en voor de gevolgen van het gebruik dat hij maakt van de gegevens.