Who (bks)

Print

De Belgian Knie Society heeft tot doel om de kniechirurgie in Vlaanderen te bevorderen d.m.v. didactische avonden en mini- symposia, en ook om wetenschappelijk onderzoek in deze richting te stimuleren.

We willen tevens onze patiënten via deze site, extra informatie aanbieden over de kniepathologie.

Verder wil deze vereniging actief deelnemen aan internationale congressen zoals ESSKA.

De vereniging, die eigenlijk een subdiscipline is van de grote groep Vlaamse Orthopedische Chirurgen, in de BVOT, heeft tot doel om de specifieke belangen van deze groep te verdedigen bij het ministerie van Volksgezondheid.

Onder deze rubrieken vindt u alles over onze VZW BKS en diens leden.

Bestuur:
Voorzitter : Prof. Dr. P. Verdonk
Secretaris :  Prof. Dr. René Verdonk
Penningmeester :  Dr. Pieter-Jan Vandekerckhove
Leden: Dr. Karl Brabants, Dr. Frank Verheyden, Dr. Bart Stuyts, Dr. Philippe Van Overschelde, Dr. Nele Arnout, Dr. Bruno Vandekerckhove, Prof. Dr. Jan Victor, Prof. Dr. Hilde Vandenneucker, Dr. Geert Vandamme, Dr. Hans Van den Wyngaert, Dr. Yuhan Tan