BKS - Belgian Knee Society

BKS - Belgian Knee Society.

We bieden deze site aan als forum om een betere communicatie te verzekeren tussen de leden van de BKS.
Via deze website willen we ook allen die geïnteresseerd zijn in dit deelgebied beter informeren over onze activiteiten en de congressen over dit deelgebied van de orthopedie.
Via de patiënteninfo-pagina's hopen we onze patiënten met knieproblemen beter te kunnen informeren. Deze infobrochures hebben tot doel patiënten zowel vóór als na de operatie extra informatie te geven over hun pathologie, eventuele ingrepen en de revalidatie na deze ingreep. De leden van de BKS zijn er zich van bewust dat hieromtrent in de Nederlandse taal immers weinig websites te vinden zijn. 

UPDATE

Op onze nieuwe website zullen ook regelmatig updates worden gepubliceerd over het huidige, veranderende orthopedische knie-landschap. Momenteel zijn er verschillende hot-topics zoals de laagvariabele zorg, orthopride, etc. 

Via het tabblad laagvariabele zorg, kunt u reeds de absolute exclusie-criteria vinden voor een TKP binnen het laagvariabele zorgtraject.

Binnenkort volgt ook meer info over de registratie via Orthopride.

Op 24/1/19 gaat onze eerste open meeting van het jaar door over “Malalignatie van het extensormechanisme en patellaluxatie:Waarom, wanneer, wat en hoe behandelen?”. Programma 

Noteer ook alvast onze volgende gecombineerde meeting met de DKS op 27/09/2019 in het Wereldmuseum te Rotterdam. Programma

Gebruik Orthopride

In bijlage orthopride document alsook presentatie omtrent Ortopride en het gebruik ervan zoals voorgesteld op de Open Meeting in Brugge.
orthopride.doc 
presentatieorthopride.pdf 

KOMENDE EVENEMENTEN