Discus hernia operatie

Gedurende de operatie wordt dat gedeelte van de tussenwervelschijf dat de zenuwwortel irriteert verwijderd (het stukje hernia bv).

De meest gebruikte operatie technieken bij discus hernia operaties door specialisten (in toto 46 specialisten):

Microdisectomie met of zonder microscoop 33 stemmen
Discus prothese 2 stemmen
Minimaal invasieve microdisectomie 10 stemmen
Percutane nucleotomie 0 stemmen
Percutane laser 1 stem
IDET 0 stemmen
Chymopapaïne 0 stemmen
Overige 0 stemmen

De waarschijnlijkheid dat er gelijktijdig een fusie moet plaats vinden bij een discus hernia operatie, wordt als volgt ingeschat (in toto 46 specialisten):

Altijd 0 stemmen
In geval van vergevorderde facet artrose 6 stemmen
In aanwezigheid van radiologische instabiliteit  33 stemmen
Bij langdurige rugpijn klachten 18 stemmen
Bij revisie operaties 24 stemmen
Nooit   3 stemmen
Andere  4 stemmen

 

In het algemeen moet de patiënt na zo'n operatie een nacht in het ziekenhuis blijven. Maar het verblijf in het ziekenhuis na een dergelijke operatie is aanzienlijk korter geworden gedurende de laatste tien jaren in bijna alle landen.

Een studie in Zweden van 25000 operatie gevallen toonde aan dat slechts 7% van de patiënten binnen tien jaar na de eerste operatie wederom geopereerd moesten worden. Ongeveer hetzelfde percentage als zonder een operatie. Hernieuwde ziekenhuisopname en het opnieuw opereren komt vaker voor in de eerste jaren na een operatie. Statistisch is het risico
van het opnieuw opereren na één jaar 5% en na tien jaren 10%.

 

© Eurospine, the Spine Society of Europe, with permission