Ischialgie/zenuwwortelpijn

Inleiding ischialgie/zenuwwortelpijn

 

Onderstaande informatie is samengesteld om u van dienst te zijn bij het besluitvormingsproces. De grafieken vermelden de antwoorden zoals deze zijn gegeven door de leden van de Europese wervelkolom vereniging. Deze leden worden als experts beschouwd op het gebied van de behandeling van wervelkolom aandoeningen. Deze informatie tracht u een inzicht te geven in het “wat en waarom” de meeste genoemde experts zouden doen in uw geval. De gegeven informatie behelst de algemene benadering en behandeling zoals genoemde leden deze het beste achten. Maar uiteraard dient elk geval en elke patiënt individueel beoordeeld te worden. Daarom is het raadzaam om uw arts nadere uitleg te vragen wanneer zijn of haar voorgestelde behandeling in hoge mate afwijkt van hetgeen navolgend is vermeld.

Nogmaals dient benadrukt te worden dat elke patiënt en elke klacht individueel beoordeeld moet worden. De leden  van de Europese wervelkolom vereniging kunnen niet verantwoordelijk worden gehouden voor een verkeerde diagnose of  een verkeerde uitleg op grond van deze informatie die volstrekt niet bedoeld is om een gedegen onderzoek te vervangen.

Ischialgie is de medische term die gebruikt wordt om de pijn te beschrijven in het been veroorzaakt door een irritatie of ontsteking van een zenuwwortel van de nervus ischiadicus. Meestal wordt dit veroorzaakt door een hernia in de lumbale wervelkolom. Een andere vaak voorkomende oorzaak is een zogenaamde “spinale stenose” oftewel een vernauwing van het kanaal waardoor de zenuw loopt. Spinale stenose komt vaker voor bij oudere patiënten. Ook kan het vaak een combinatie zijn van een hernia en een vernauwing van de ruimte waar de zenuw zich bevindt.

Brachialgie is de medische term die gebruikt wordt voor een gelijkaardige pijn maar dan in de arm aanwezig, veroorzaakt door een irritatie of ontsteking van een zenuwwortel die aftakt van het ruggemerg in de nek.

Dit hoofdstuk bevat de nederlandstalige uitleg over zenuwwortelpijn, vertaald vanuit de engelstalige tekst en afbeeldingen op de website van Eurospine, de Europese Wervelkolom Vereniging.

© Eurospine, the Spine Society of Europe, with permission