Heelkunde

De meest geschikte tijd om een heelkundige ingreep uit te voeren bij persisterende ischialgie klachten (in toto 49 specialisten die antwoorden):

Minder dan 4 weken 4 stemmen
4-8 weken 22 stemmen
8-12 weken 16 stemmen
Na 3 maanden 6 stemmen
Voor één jaar 1 stem

 

Een operatie wordt best sterk aangeraden bij een zenuwwortel inklemming  die op grond van radiografisch onderzoek is bevestigd wanneer de volgende symptomen tegelijkertijd aanwezig (in toto 48 specialisten die antwoorden):

Ondragelijke pijn met sensorische uitval

33 stemmen

Ondragelijke pijn met motorische uitval

33 stemmen

Geen pijn maar wel motorische uitval 20 stemmen
Dragelijke pijn met sensorische uitval 3  stemmen
Dragelijke pijn met motorische uitval

25 stemmen

Cauda equina syndroom

41 stemmen

 

Het grootste gedeelte van de patiënten vertoonde herstel zonder een operatie. Een operatie kan uiteraard nuttig zijn wanneer de pijn niet verdwijnt met meer simpele oplossingen. Met name bij pijn in het been is een operatie de meest betrouwbare manier om de pijn snel te doen verdwijnen maar elke operatie behelst altijd een risico.

Een vergelijking tussen een operatieve behandeling en een niet operatieve behandeling voor ischialgie. Diverse meningen waarbij totaal niet waar 0 en totaal waar 100 betekent (in tot 46 specialisten die antwoorden):

spierzwakte verbetert 74%
snellere pijn verlichting  100%
sensorische uitval herstelt sneller 59%
minder gevaar dat het weer terugkomt 47%
verbetering van lange termijn resultaten 38%
de voordelen gaan boven de risico's 49%
betere resultaten worden geboekt bij vroegtijdige operatieve ingrijpen 53%

De operatieve resultaten hangen af van het specifieke klinische geval en sommige patiënten komen niet in aanmerkingen voor een operatie.

Een operatieve ingreep is aangewezen  wanneer pijn in het been wordt gevoeld, en minder aangewezen in geval van gevoelloosheid of spierzwakte. Maar het schijnt geen invloed te hebben op eventuele toekomstige voorvallen van ischialgie.

Na een operatieve ingreep vertoont 75 % van de ischialgie patiënten een behoorlijke verbetering. 20%  vertoont een verbetering maar houdt kleine aanhoudende symptomen. Bij ongeveer 5 %is er geen verbetering  en 1% heeft zelfs meer klachten.

 

Complicaties

Er kunnen zich complicaties voordoen zoals bij elke operatie, alsook specifieke wervelkolom complicaties.

Het overlijdens risico binnen 30 dagen na een operatie lag  – bij een grote studie – op 0.5 per 1000 patiënten, oftewel een risico van 0.05%.

Men spreekt van een durale lek wanneer de beschermlaag van de wervelkolom is aangetast en dit kan tot gevolg hebben dat er een “lekkage” optreedt van de spinale vloeistof. Dit gebeurt bij 3% van de operaties maar dit heeft geen langdurige complicaties tot gevolg.

Er kunnen infecties optreden maar dit komt zelden voor. Ernstige infecties komen slechts in 1% van de gevallen voor. Er kan ook schade aan de zenuwen ontstaan en er kunnen ook bloed klonters in de wervelkolom of in de longen terecht komen. Ernstige complicaties zoals dood of verlamming kunnen voorkomen maar zijn gelukkig zeldzaam. Een dergelijke complicatie komt slechts in 1 op de 400 tot 500 gevallen voor. Iedere patiënt moet de voor- en nadelen van het wel dan niet opereren individueel bespreken met zijn of haar chirurg.

Mening van de specialisten

Het risico van een ernstige complicatie (de dood of een verlamming) na een discus hernia operatie wordt geschat op (in toto 46 specialisten die antwoorden):

1:1000 30 stemmen
1:500 8 stemmen
1:100 3 stemmen
1:10 0 stemmen
overige 5 stemmen

 

Het risico dat zich een complicatie, zoals bijvoorbeeld een infectie, voordoet na een discus hernia operatie wordt geschat op (in toto 46 specialisten):

1:1000 7 stemmen
1:500 14 stemmen
1:100 20 stemmen
1:10 1 stem
overige 4 stemmen

 

Het risico dat na een discus hernia operatie zich een complicatie voordoet zoals het lekken van spinale vloeistof wordt geschat op (in toto 46 specialisten):

1:500 8 stemmen
1:100 19 stemmen
1:33 15 stemmen
1:20 4 stemmen
overige 0 stemmen

 

© Eurospine, the Spine Society of Europe, with permission